Akcije suzbijanja komaraca u prethodnoj nedelji

Prošle nedelje smo uradili suzbijanje komaraca u 9 gradova Srbije. Aviosuzbijanje komaraca vršeno je u 6 opština u ukupnoj površini od 15.300 hektara.

Pored aviosuzbijanja, vršilo se i suzbijanje komaraca sa zemlje, a paralelno se vršio larvicidni tretman.

Grad/opština Aviotretman (ha) Tretman sa zemlje (ha) Larvicid zemlja (ha)
Grad Čačak - 1.000 -
Grad Jagodina 2.350 1.000 -
Grad Užice - 115 4
Opština Bogatić 6.000 1.200 100
Opština Ub 1.580 560 -
Opština Svilajnac 3.600 1.100 200
Opština Žabari 1.200 - -
Opština Lapovo 600 - -
Opština Lučani - 110 -