Full Content

0

Sistematska deratizacija Ub

Obaveštenje – sistematska deratizacija Ub

Obaveštavaju se građani da će Zavod za DDD „VISAN“ iz Beograda – Zemun počev od 19.06.2017. godine sprovoditi sistematski deratizaciju (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji opštine Ub.
Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda za DDD „VISAN“ i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

1

Sistematska deratizacija Požarevac

Obaveštenje – sistematska deratizacija Požarevac

Obaveštavaju se građani grada Požarevca da će Zavod za DDD „VISAN“ iz Beograda – Zemun počev od 17.04.2017. godine sprovoditi sistematski deratizaciju (mere suzbijanja štetnih glodara) na teritoriji grada Požarevca.
Mole se građani da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda za DDD „VISAN“ i pruže neophodno razumevanje i saradnju.

0

NAJAVA TRETMANA PROTIV KOMARACA, 20.07.2016.

BOGATIĆ: NAJAVA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Bogatić biće izveden dana 22.07.2016.godine. Tretman će se izvesti preparatom TiBi 24, na bazi lambda–cihalotrina.
Upozoravaju se pčelari da košnice zatvore i da u ovom periodu preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela.

UPUTSTVO  PČELARIMA

 Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana neophodno je preduzeti sledeće mere:

 • noć pre tretmana pčele treba zatvoriti
 • ventuse na košnicama ostaviti otvorene
 • ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu
 • poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela
 • ako su izuzetno visoke vrućine košnice hladiti vodom
 • ujutro nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.
0

NAJAVA TRETMANA PROTIV KOMARACA, 19.07.2016.

UŽICE: NAJAVA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na području Grada Užica biće izvedeni 22.07.2016.godine. Tretman će se izvesti preparatom Exit 100 EW, na bazi cipermetrina. 
ČAČAK: NAJAVA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Grada Čačka biće izvedeni 23.07.2016.godine. Aviotretman će se izvesti preparatom TiBi 24, na bazi lambda–cihalotrina, dok će se suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje izvršiti preparatom Exit 100 EW, na bazi cipermetrina.
SVILAJNAC: NAJAVA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA
Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Svilajnac biće izveden dana 23.07.2016.godine. Tretman će se izvesti preparatom TiBi 24, na bazi lambda–cihalotrina. 
Upozoravaju se pčelari da košnice zatvore i da u ovom periodu preduzmu potrebne mere za zaštitu pčela.

UPUTSTVO  PČELARIMA

 Ako pčele nije moguće izmestiti iz zone tretmana neophodno je preduzeti sledeće mere:

 • noć pre tretmana pčele treba zatvoriti
 • ventuse na košnicama ostaviti otvorene
 • ispod poklopne daske u hranilice sipati čistu pijaću vodu
 • poletište suziti rešetkom da bi se sprečilo izletanje pčela
 • ako su izuzetno visoke vrućine košnice hladiti vodom
 • ujutro nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom.
3

EN 16636 | Evropski standard za pružanje usluga kontrole štetočina

Rad na razvoju evropskog standarda za pružanje usluga kontrole štetočina počeo je 30. jula 2010. godine. Standard je zvanično objavljen proleća 2015. godine na engleskom i nemačkom jeziku. Kada kompanije dobiju CEPA SERTIFIKAT javnosti će omogućiti da jasno identifikuju preduzeća koja rade u skladu sa principima profesionalnog standarda, koji je priznat širom Evrope.

Prisutnost štetočina poput glodara, insekata ili mikroorganizama, može predstavljati značajan rizik za zdravlje ljudi jer oni mogu delovati kao pogodno sredstvo za pojavljivanje i širenje bolesti. Stoga VISAN koji se bavi kontrolom štetočina ima visoku ulogu u zaštiti zdravlja ljudi i životinja.

Novi evropski standard EN 16636 – Pest Management Services – Requirements and Competences, određuje uslove i kompetencije koje kompanije trebaju imati da bi pružale profesionalne usluge uklanjanja štetočina.  Prilikom razvoja standarda uzeti su u obzir aspekti zaštite sredine, zaštite zdravlja i bezbednsti na radu i dobrobiti životinja s ciljem minimiziranja negativnih efekata.

Dugogodišnjim iskustvom i usvajanjem Evropskog standarda za kontrolu štetočina: EN 16636 garantujemo kompetentnost da ćemo u svakom momentu pružati kvalitet usluga priznat u Evropi i usluge koje će minimizirati rizike i eventualne negativne uticaje po naše klijente, stanovništvo, životnu sredinu i dobrobit životinja.

Sa radošću i ponosom Vas obaveštavamo da je u maju 2016. godine organizacija Zavod za DDD VISAN je uspešno završila proces sertifikacije od strane sertifikacionog tela DQS doo Srbija po principima CEPA-e (Confederation of European Pest Management Associations) te je postala jedna od prvih organizacija u Republici Srbiji koja je sertifikovana prema Evropskom standardu za kontrolu štetočina: EN 16636 (pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije).

1

Poplave 2016 | Zavod za DDD “VISAN” u Novom Pazaru

Nakon elementarne nepogode (izlivanja reka Jošanice i Raške) Zavod za DDD “VISAN” u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Novi Pazar sproveo je mere dezinfekcije i deratizacije na poplavljenom području Grada Novog Pazara. Višedvevna akcija obuhvatila oko 200 domanćinstava, kuća, okućnica i dvorišta kao i obale navedenih reka. Zavod za DDD “VISAN” bez naknade je izvršio mere dezinfekcije i deratizacije u cilju normalizovanja stanja u poplavljenom području i sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti. Istu takvu akciju Zavod za DDD “VISAN” je sproveo 2011 godine kada je Novi Pazar bio zahvaćen poplavom. Ovom prilikom Zavod za DDD “VISAN” zahvaljuje se Zavodu za javno zdravlje u Novim Pazaru na saradnji i logističkoj pomoći.

O nama su prisali i pričali sledeći mediji:

 • RTS, Emisija Ovo je Srbija 16.03.2016.godine
 • RTV Novi Pazar
0

SISTEMATSKA DERATIZACIJA OPŠTINE POŽAREVAC

Sistematska deratizacija individualnih objekata, stambenih objekata, deponija, kanalizacije i groblja obavljaće se u Opštini Požarevac i okolnim selima od 18.avgusta 2014. godne.

Deratizacija je besplatna i bezbedna, a sprovode je stručna lica Zavoda za DDD “VISAN” iz Zemuna.
Molimo građane da ekipama izađu u susret i omoguće im uslove za rad.

Poželjno je da što veći broj domaćinstava sarađuje sa našim ekipama radi što uspešnije sistematske deratizacije Opštine Požarevac.

0

USPEŠNO ZAVRŠENA AKCIJA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE KLADOVO

Dana 19.07.2014. godine stručni tim Zavoda za DDD „Visan“, izvršio je suzbijanje odraslih formi komaraca aviotretmanom na teritoriji Opštine Kladovo, na površini od 1200 ha.

Avion je izvršio suzbijanje odraslih formi komaraca na sledećim lokalitetima: Kladovo, Tekija, Novi Sip, Davidovac, Kladušnica, Kostol (sa Ritom), Mala Vrbica (sa Ritom), Velika Vrbica, Rtkovo, Korbovo, Vajuga, Milutinovac, Velesnica, Ljubičevo, Grabovica, Reka, Brza Palanka, Kupuzište, Velika Kamenica, Podvrška i Manastirica.

U vreme sprovođenja aviotretmana operativci Zavoda za DDD „Visan“ izvršili su i suzbijanje odlaslih formi komaraca sa zemlje, na teritoriji Opštine Kladovo, na površini od 370 ha.

Televizija Kladovo na svom internert portalu svojim sugrađanima prenosi sledeće “LAKŠE SE DIŠE BEZ KOMARACA

slika-kladovo
“Na području opštine Kladovo zaposleni u Zavodu za dezinfekciju i dritizaciju Visan iz Beograda sproveli su postupak zaprašivanja odraslih formi komaraca . Tretman je obavljen aviotretiranjem na 1200 hektara,dok se sa uređajima sa zemlje u gradu dejstvovalo na 370 hektara u nekoliko zona , kod gradskih jezera , u području Rita , u prioblju Dunavskog keja i na zelenim površinama.“ – www.tvkladovo.com
0

USPEŠNO ZAVRŠENA AKCIJA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE

Na osnovu naloga Opštine Malo Crniće, kao naručioca u postupku javne nabavke usluge suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Malo Crniće, Zavod za DDD „Visan” je dana 19.07.2014. godine izvršio suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje. U akciji je učestvovalo 6 ekipa Zavoda za DDD „Visan”.
Call Now Button