Full Content

0

Zavod “Visan” vršio dezinfekciju poplavljenih područja

Stručni tim koji je sačinjen od predstavnika štaba za vandredne situacije, komunalnog inspektora i predstavnika Zavoda za DDD „Visan“ izvršio je pregled domaćinstva Opštine Zemun, M.Z. Batajnica i naselja Šangaj, koje je bilo zahvaćeno poplavama u maju 2014.godine.
Pregledom je ustanovljeno da je poplava u određenim područjima M.Z. Batajnice i naselja Šangaj dovela do izlivanja otpadnih, podzemnih i fekalnih voda u dvorišta kao i u stambene i pomoćne objekte domaćinstava.
U cilju prevencije i sprečavanja pojava zaraznih i drugih bolesti ugroženog stanovništva stručni tim je izvršio dezinfekciju 333 domaćinstava u ukupnoj površini od 1.136,8 ari dvorišnog prostora i 3.718,8 m2 stambenih i pomoćnih prostorija.
Uz obavezu da VISAN i u periodu koji dolazi posle toga, na poziv lokalnih uprava ili na poziv građana izvrsi dodatne mere zastite, kako bi se život u domaćinstvima vratio u normalne uslove.
0

DAN VISANA

visan-usluga-visan
Pre 24. godine na ovaj dan registrovano je preduzeće Visan. Na taj  dan se osvrćemo na sve učinjeno u prethodnoj godini i dodeljujemo određena novčana davanja u zavisnosti od godina provedenih u Visanu uz zajednički prigodni ručak. U ovoj godini, godini katastrofalnih poplava i humanitarnoj katastrofi odrekli smo se svih ličnih zadovoljstva i uplatili na namenski račun Skupštini grada Beograda 2 miliona dinara za pomoć nastradalima. 
0

Aviotretiranje gubara

U cilju redovnog sprovođenja mera zaštite šuma u periodu od 07 do 13 maja, na teritoriji JP „NP Đerdap“ i JP “Srbijašume“ uspešno se završila akcija aviotretiranja štetnog insekta gubara.
Suzbijanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 55.000 hektara državnih šuma. Na području NP Đerdap tretirano je 33.000 ha, a na području JP Srbijašume 22.000 ha. Za akciju su se koristili aerodromi u Boru i Trsteniku. Državne šume kojima gazduju javna preduzeća, a u vlasništvu su Republike Srbije. Akcija suzbijanja gubara vršila se biološkim preparatom, koji nije opasan po “neciljane” vrste insekata, ptice, šumske životinje, vodu i živi svet u vodi, i potpuno je bezopasan po ljude (Forey 48 B).
Aviotretiranje je izvršio “Visan” uz podršku ekipa preduzeća JP „Privredna avijacija. Avionima privredne aviacije koji su poleteli 7. maja iz Bora, a 8.maja iz Trstenika počela je akcija aviotretiranja gubara.
Gubar je najveća štetočina lišćarskih šuma i voćnjaka. Brojnost gubara je već četiri godine na području Republike Srbije u porastu. Posledica prenamnoženja gubara je golobrst. Gubar potpuno obrsti lišće, tako da šume u vreme pune vegetacije izgledaju kao u zimu (bez lišća), što izaziva ogroman gubitak u prirastu drveta i dovodi do sušenja slabijih stabala, odnosno do smanjenja uroda i sušenja stabala voća.
Pored ekonomskih šteta, daleko veće su ekološke štete – poremećaj ekološke ravnoteže i ukupno narušavanje stabilnosti osetljivih šumskih ekosistema.
Call Now Button