VISAN | DERATIZACIJA
DERATIZACIJA JE SKUP MERA I POSTUPAKA KOJIMA SE ŠTETNIM VRSTAMA GLODARA SPRECAVA ULAŽENJE, ZADRŽAVANJE, HRANJENJE I RAZMNOŽAVANJE ILI SE REDUKUJE NJIHOV BROJ U STAMBENIM I POSLOVNIM PROSTORIMA I NJIHOVOJ NEPOSREDNOJ OKOLINI.
GLODARIkao najbrojniji sisari na planeti, odlikuju se velikom sposobnosti prilagođavanja različitim uslovima staništa i izbora hrane, uz visok reproduktivni potencijal sve su veća opasnost za čoveka i korisne organizme
 • U nekim delovima sveta uništavaju i 1/3 useva.
 • Kontaminiraju 10 x više hrane nego što je pojedu.
 • Oštećuju zidove, vrata, instalacije.
 • Ugrizima uzrokuju mutilirajuće povrede, infekcije, čak i smrt.
Zdravstveni značajSitni glodari su prenosioci niza zaraznih bolesti opasnih za zdravlje čoveka, domaćih i divljih životinja (trihineloza, leptospiroza, krpeljni encefalitis, lyme borelioza, hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom i dr.). Uzročnike bolesti prenose aktivnim (sekreti ili ekskreti) ili pasivnim (ektoparaziti i endoparaziti) putem kao i direktno ugrizom..
Širenje pojedine bolesti ponekad se odvija izuzetno brzo zbog povećane brojnosti glodara, njihove velike pokretljivosti i rasprostranjenosti, te činjenice da lako dolaze u kontakt sa čovekom, domaćim i divljim životinjama. U godinama povećane brojnosti populacije sitnih glodara potrebno je preduzeti odgovarajuće mera…
imate-problempozovitepozovite-0113161155visan-0113161155
FAKTORI PORASTA GUSTINE POPULACIJE
 • BROJNOST I FIZIOLOŠKO STANJE – povecana relativna brojnost, prisustvo mladunaca i zdravih odraslih jedinki.
 • METEOROLOŠKI USLOVI – topla jesen i blaga zima bez vlage.
 • STANIŠTE I IZVORI HRANE – zakorovljena staništa su dobar izvor hrane i sklonište.
 • NEPRIJATELJI, GRABLJIVICE, BOLESTI – odsustvo agrotehnickih mera i smanjen broj grabljivica.
BOLESTI KOJE SE OD MIŠEVA I PACOVA PRENOSE NA LJUDE I ŽIVOTINJE
 • VIRUSNE BOLESTI
 • BOLESTI IZAZVANE RIKECIJAMA
 • BAKTERIJSKE BOLESTI
 • GLJIVICNE BOLESTI
 • PARAZITSKE BOLESTI
EKONOMSKI ZNAČAJ ŠTETNIH GLODARA
 • UNIŠTAVANJE HRANIVA I GOTOVE HRANE NAMENJENE ISHRANI LJUDI I DOMACIH ŽIVOTINJA (POJEDENO, RAZVUCENO I UNIŠTENO ZAGAÐIVANJEM).
 • UNIŠTAVANJE I OŠTECENJE POVRTLARSKIH KULTURA, VOCA U VOCNJACIMA I SKLADIŠTIMA
 • UNIŠTAVANJE SEMENA I SADNICA U RASADNICIMA, PLODOVA VOCA U VOCNJACIMA I SKLADIŠTIMA
 • UNIŠTAVANJE I OŠTECIVANJE GRAÐEVINSKIH OBJEKATA I NJIHOVIH DELOVA
 • OŠTECIVANJE NAMEŠTAJA, TEKSTILNIH, KOŽNIH I DRUGIH PROIZVODA U FABRIKAMA, MAGACINIMA I DOMAĆINSTVIMA
 • UNIŠTAVANJE I OŠTECENJE ARHIVSKOG MATERIJALA, UMETNICKIH PREDMETA, KULTURNIH DOBARA
 • OŠTECIVANJE TEHNICKIH UREÐAJA I INSTALACIJA
PREVENTIVNA DERATIZACIJA
Deratizacija se vrši postavljanjem kutija za izlaganje rodenticida u dva zaštitna pojasa. Prvi pojas na samom rubnom podrucju duž ograde fabrickog kruga, a drugi oko potencijalno ugroženih objekta. Rodentocidi se izlažu u zatvorene kutije sa poklopcem, koje su numerisane i oznacene natpisom »pazi otrov«. Sve kutije su markirane na cek mapi. Rodenticidi u kutijama su zašticeni od atmosferskih padavina i kontakta sa domacim životinjama. Na bocnim stranama kutije su otvori prilagodeni za nesmetan ulazak i izlazak glodara. Rodenticidi su konzistentni, te ih glodari ne mogu raznositi.
PREVENTIVNA DERATIZACIJA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU I SKLADIŠTENJE PROIZVODA
POSTUPCI PRI SPROVOÐENJU SISTEMATSKE DERATIZACIJE:
 • DONOŠENJE ODLUKE
 • INFORMISANJE
 • OBEZBEÐENJE KADROVA
 • OBEZBEÐENJE OPREME
 • ZA PRIMENU MAMACA
 • ZA CUVANJE I RAZNOŠENJE MAMACA
 • ZA POSTAVLJANJE MAMACA
 • ZA ZAŠTITU DERATIZERA
 • PROCENA GUSTINE POPULACIJA
 • IZRADA OPERATIVNOG PLANA
SISTEMATSKA DERATIZACIJA
U pogonima za proizvodnju, uglavnom se ne vrše intervencije hemijskim sredstvima, vec se koriste EKOLOŠKI UREÐAJI:
 • POSTAVLJANJE KLOPKI ZA IZOLOVANJE GLODARA (ŽIVOLOVKE)
 • POSTAVLJANJE KLOPKI SA LEPKOM NA MESTA GDE NE OMETAJU PROIZVODNJU I KRETANJE RADNIKA
 • POSTAVLJANJE ULTRAZVUCNIH UREÐAJA ZA RASTERIVANJE GLODARA
Call Now Button