Aviotretiranje gubara

U cilju redovnog sprovođenja mera zaštite šuma u periodu od 07 do 13 maja, na teritoriji JP „NP Đerdap“ i JP “Srbijašume“ uspešno se završila akcija aviotretiranja štetnog insekta gubara.
Suzbijanjem je bilo obuhvaćeno ukupno 55.000 hektara državnih šuma. Na području NP Đerdap tretirano je 33.000 ha, a na području JP Srbijašume 22.000 ha. Za akciju su se koristili aerodromi u Boru i Trsteniku. Državne šume kojima gazduju javna preduzeća, a u vlasništvu su Republike Srbije. Akcija suzbijanja gubara vršila se biološkim preparatom, koji nije opasan po “neciljane” vrste insekata, ptice, šumske životinje, vodu i živi svet u vodi, i potpuno je bezopasan po ljude (Forey 48 B).
Aviotretiranje je izvršio “Visan” uz podršku ekipa preduzeća JP „Privredna avijacija. Avionima privredne aviacije koji su poleteli 7. maja iz Bora, a 8.maja iz Trstenika počela je akcija aviotretiranja gubara.
Gubar je najveća štetočina lišćarskih šuma i voćnjaka. Brojnost gubara je već četiri godine na području Republike Srbije u porastu. Posledica prenamnoženja gubara je golobrst. Gubar potpuno obrsti lišće, tako da šume u vreme pune vegetacije izgledaju kao u zimu (bez lišća), što izaziva ogroman gubitak u prirastu drveta i dovodi do sušenja slabijih stabala, odnosno do smanjenja uroda i sušenja stabala voća.
Pored ekonomskih šteta, daleko veće su ekološke štete – poremećaj ekološke ravnoteže i ukupno narušavanje stabilnosti osetljivih šumskih ekosistema.


Call Now Button