VISAN | DERATIZACIJA
ŠTETNI GLODARI
Glodari spadaju u sisare i čine njihovu najveću grupu, s’obzirom na činjenicu da preko 2000 vrsta glodara čini preko 40% svih vrsta sisara. Rasprostranjeni su po celom svetu, na svim meridijanima, geografskim oblastima i klimatskim područjima.
Pored opštih anatomskih odlika sisara, svi glodari imaju jednu specifičnost koja se ogleda u neprestanom rastu zuba sekutića, što ih navodi na “grickanje”, kako bi te iste zube trošili. Većina glodara su noćne životinje i pretežno svaštojedi. To su uglavnom male, simpatične, bezopasne životinje. Mogu biti vrlo korisne za životnu sredinu, dok samo nekoliko vrsta spadaju u štetočine, kao sto su pacovi, miševi, hrčkovi, puhovi, krtice. Tih nekoliko vrsta su potencijalni prenosioci zaraznih bolesti.
Štetni glodari učestvuju u prenošenju uzročnika velikog broja bolesti čoveka, domaćih i divljih životinja. Uzročnike bolesti šire preko izlučevina zagađujući hranu i prostor, preko artropoda koje parazitiraju na njima, mehanički na telu, kao i direktno ugrizom.
BOLESTI KOJE SE OD MIŠEVA I PACOVA PRENOSE NA LJUDE I ŽIVOTINJE SU:
 • bakterijske (tularemija, koli-baciloza, bruceloza, tuberkuloza, leptospiroza, salmoneloza, groznica…)
 • virusne (slinavka i šap, besnilo, limfaticni horiomeningitis, hemoragicna groznica, rikecioza…)
 • parazitske (trihineloza, lajsmanioza, kokcidioza…)
 • protozoe (toksoplazmoza, amebijaza, sarkocistoza…)
 • glivicne (razliciti vidovi dermatomikoza i trihofitija, npr flavus, histoplazmoza, sporotrihoza…)
ŠTETE KOJE NANOSE MIŠOLIKI GLODARI SU:
 • Uništavanje hrane biljnog i životinjskog porekla, namenjenoj ishrani domacih životinja i ljudi
 • Uništavanje plodova voca i povrca u vocnjacima, baštama i skladištima
 • Uništavanje i oštecivanje gradevinskih objekata i njihovih delova kao što su temelji, podovi, vrata, elektricna, vodovodna, toplovodna i kanalizaciona instalacija
 • Oštecivanje i unistavanje NAMEŠTAJA, TEKSTILNIH, KOŽNIH I DRUGIH PROIZVODA U FABRIKAMA, MAGACINIMA I DOMACINSTVIMA
 • UNIŠTAVANJE I OŠTECENJE ARHIVSKOG MATERIJALA, UMETNICKIH PREDMETA, KULTURNIH DOBARA
 • OŠTECIVANJE TEHNICKIH UREÐAJA I INSTALACIJA
UNIŠTAVANJE GLODARA – DERATIZACIJATragajući za hranom, glodari posećuju nehigijenska mesta kao što su septičke jame, kontejneri, kanalizacioni vodovi,deponije smeća, a potom skladišta hrane, stambene površine, objekte za snabdevanje vodom, čime se rizik od infekcija znatno uvećava. Stoga deratizacija kao mera suzbijanja glodara ima veliki značaj u sprečavanju širenja zaraze i zaraznih bolesti.
Call Now Button