VISAN | DEZINFEKCIJA
DEZINFEKCIJA je niz različitih postupaka s ciljem uništavanja, inhibiranja ili uklanjanja većine ili svih mikroorganizama na površini tela, na predmetima ili u prostoru. Postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, kao što je to slučaj kod sterilizacije, nego ih je dovoljno redukovati na broj koji u datim okolnostima (način izloženosti i drugi činioci) neće biti rizična za zdravlje. Dezinfekcijom se mikroorganizmi UKLANJAJU (mehaničkim putem, čišćenjem, pranjem i sl.) ili UBIJAJU (fizičkim putem, toplotom, zračenjem, hemijskim putem kiselinama, bazama, hlorom itd.).
MIKROORGANIZMIMikroorganizmi koji se dezinfekcijom nastoje ukloniti su raznovrsni. Poznavanjem svakoga od njih tj. njihovih bioloških osobina i “slabih tačaka”, važno je za uspešnu primenu dezinfekcije i izbor dezinfekcionih sredstava i tehnike. * Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim delovima tela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest. * Prema građi mikroorganizme delimo na: bakterije, rikecije, viruse, protozoe i gljivice.
NAJVAŽNIJI SU:
 • Gljivice
 • Chlamidiae
 • Virusi
 • Bakterije
 • Mycoplasmae
 • Prioni
Različiti mikroorganizmi pokazuju različiti stepen otpornosti prema dezinfekcionim sredstvima.
imate-problempozovitepozovite-0113161155visan-0113161155

BAKTERIJE

su MO veličine 0,1-15 mikrometara. Nevidljive su golim okom, vide se običnim, svetlosnim mikroskopom. Većina živi u slobodnoj prirodi, dok ostale žive na ili u ljudima, životinjama i biljkama. U nepovoljnim uslovima neke vrste prelaze u spore koje su otpornije od vegetativnih formi. U formi spora mogu ostati i nekoliko godina čekajući povoljne uslove da bi se ponovo aktivirale, odnosno vratile u vegetativnu formu (tetanus, antrak)

VIRUSI

su manji od bakterija i rikecija. Rastu samo u živoj stanici. Uzročnici su: ospice, rubeole, zaušci, grip, virusni hepatitis …

PROTOZOA

– ili praživotinje, jednostanični mikroorganizmi. Vide se mikroskopom. Žive u slobodnoj prirodi, u vodi i tlu, ali i kao paraziti u krvi, tkivima, probavnom i urogenitalnom traktu. Šire se fekalno-oralnim putem ili putem vektora. Uzročnici su: amebni dizenterije, malarije, lišmanijazu, toksoplazme, trihomonijaze.

GLJIVICE

– fungi jednostanični koncastim organizmi iz biljnog carstva. Vidljive su mikroskopom.

U zavisnosti od mesta i vremena primene, dezinfekcija može biti:
 • preventivna
 • tekuća
 • završna
Dezinfekciju je potrebno provoditi u objektima ili prostorima:
 • bolnice i ostale zdravstvene ustanove
 • ustanove za pripremanje hrane (kuhinje, restorani)
 • ustanove za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
 • sanitarni čvorovi
 • vozila za prevoz prehrambenih namirnica
 • prijevozna sredstva za prevoz osoba
 • klimatizacijske komore i ventilacijski kanali
Call Now Button