VISAN | DEZINSEKCIJA
Naziv štetočine: GUBARVrsta / podvrsta: Gubar (Lymantria dispar)
Karakterističan opis: Mužjak i ženka se razlikuju (polni dimorfizam). Ženka je znatno krupnija i bele boje. Iako ima razvijena krila ona ne leti i vrlo slabo se kreće. Mužjak je manji, sivkaste boje i dobar je letač. Jaje je veličine oko 1 mm i ženka ih polaže u višeslojnim leglima koje prekriva dlačicama sa svog trbuha. Gusenice mužjaka i ženke se razlikuju i po veličini a i po razviću. Ženska gusenica ima 6 stupnjeva razvoja a muška 5. Lutka je tamno smeđe boje. Lutka mužjaka je manja i tamnija od lutke ženke.
Najopasnija štetočina šumskog drveća i voćaka.
Štete koje izaziva su direktne (gubitak lisne mase) i indirektne (posledice koje izaziva gubitak lisne mase). Indirektne štete se manifestuju gubitkom u prirastu, izostankom plodonošenja, fiziološkim slabljenjem što na kraju dovodi do sušenja biljaka. Zbog svega ovoga gubar je najopasnija štetočina šumskih sastojina i u periodu gradacije je neophodno koristiti sve vrste mera suzbijanja kako bi se problem gubara rešio u što kraćem vremenskom periodu.
Call Now Button