VISAN | DEZINSEKCIJA
Naziv štetočine: VAŠIVrsta / podvrsta: Pediculus humanus humanus (vaš tela)Vrsta / podvrsta: Pediculus humanus capitis (vaš glave)Vrsta / podvrsta: Phtyrius pubis (stidna vaš)
Karakterističan opis: Obligativno je hematofagna vrsta. Telo je dorzoventralno spljošteno. Sastoji se iz tri dela: glava, grudi i stomak. Na glavi se nalazi par očiju i par antena. Grudi i stomak su  segmentirani. Na grudima se nalaze tri para nogu koje su člankovite i sa noktom na vrhu. Mužjaci su manji od ženki. Polni dimorfizam je jasno izražen. Stidna vaš se morfološki razlikuje od vaši glave i tela.
Vreme i način razmnožavanja: Razmnožavaju se polnim putem. Ženke polaže jaja uz dlaku (glave, rubova odeće, stidnog predela). Embrionalni razvoj traje 7 – 10 dana, kada se pili larva, koja u toku 18 dana prolazi kroz tri stadijuma, kada postaje odrasla i polno zrela jedinka.
INFO:
VAŠ GLAVE (PEDICULOSIS CAPITIS)
Javlja se naročito kod dece, većinom kod devojčica sa dugom kosom, i kod žena koje ne održavaju svoju kosu higijenski. Ženka vaši, polaže svoja jaja, gnjide, neposredno pored dlake, prilepljujući ih za dlaku pomoću naročite lepljive mase. U kosmatom delu glave javljaju se najpre svrab, naročito na potiljku, zatim kvašenje, gnojenje i stvaranje krasta. U slučaju zapuštene vašljivosti, kosa se slepi u splet sa širokim krastama, koje jako zaudaraju. Istovremeno može doći do otoka i zapaljenja limfnih žlezda na potiljku. Deca se vašima zaraze najčešće u školama i domovima, a odrasli prljavim češljem u frizerskim radnjama.
VAŠ TELA (PEDICULOSIS CORPORIS)
Živi u šavovima rublja i odela, najčešće na mestima gde rublje prileže uz kožu. Gnjide se obično nalaze na dlakama tela ili na končićima rublja. Ove vaši ujedaju najviše uveče i preko noći, izazivajući na mestu ujeda svrab sa pojavom crvenila i lakog otoka. Svrab se ubrzo raširi i na okolnu kožu, na kojoj se usled češanja stvaraju ogrebotine, a zatim gnojne infekcije sa pojavom krasta. Ove promene se vide najčešće u donjem delu trbuha, na bedrima, u pazušnim delovima i predelima lopatica. Ova vaš prenosi pegavac.Lečenje se sprovodi održavanjem lične higijene i dezinsekciojm odeće i rublja. Za “depedikulizaciju odeće” se može koristiti vruć suvi vazduh ili vodena para. Vaši i gnjide se uništavaju brzo izlaganjem tkanina visokoj temperaturi ili vrućoj pari od 100°C najmanje pola sata. Korisno je i hemijsko čišćenje.
STIDNA VAŠ - VAŠLJIVOST POLNIH ORGANA (PEDICULOSIS PUBIS)
Ova vaš živi samo na dlakama oko polnih organa, ređe u pazušnoj jami, na dlakama butine i grudi, ili ponekad u obrvama i trepavicama. Nikada se ne nalazi u kosmatom delu glave. U navedenim predelima tela se na dlakama mogu videti gnjide i sitne vaši, koje se nogama čvrsto drže za dlake, od koji se teško odvajaju. Na ovim mestima se ponekad vide i plavkaste pege. I ove vaši ujedom izazivaju svrab. Prenose se obično pri polnom snošaju, ili korišćenjem zaražene postelje i rublja.
Call Now Button