EN 16636 | Evropski standard za pružanje usluga kontrole štetočina

Rad na razvoju evropskog standarda za pružanje usluga kontrole štetočina počeo je 30. jula 2010. godine. Standard je zvanično objavljen proleća 2015. godine na engleskom i nemačkom jeziku. Kada kompanije dobiju CEPA SERTIFIKAT javnosti će omogućiti da jasno identifikuju preduzeća koja rade u skladu sa principima profesionalnog standarda, koji je priznat širom Evrope.

Prisutnost štetočina poput glodara, insekata ili mikroorganizama, može predstavljati značajan rizik za zdravlje ljudi jer oni mogu delovati kao pogodno sredstvo za pojavljivanje i širenje bolesti. Stoga VISAN koji se bavi kontrolom štetočina ima visoku ulogu u zaštiti zdravlja ljudi i životinja.

Novi evropski standard EN 16636 – Pest Management Services – Requirements and Competences, određuje uslove i kompetencije koje kompanije trebaju imati da bi pružale profesionalne usluge uklanjanja štetočina.  Prilikom razvoja standarda uzeti su u obzir aspekti zaštite sredine, zaštite zdravlja i bezbednsti na radu i dobrobiti životinja s ciljem minimiziranja negativnih efekata.

Dugogodišnjim iskustvom i usvajanjem Evropskog standarda za kontrolu štetočina: EN 16636 garantujemo kompetentnost da ćemo u svakom momentu pružati kvalitet usluga priznat u Evropi i usluge koje će minimizirati rizike i eventualne negativne uticaje po naše klijente, stanovništvo, životnu sredinu i dobrobit životinja.

Sa radošću i ponosom Vas obaveštavamo da je u maju 2016. godine organizacija Zavod za DDD VISAN je uspešno završila proces sertifikacije od strane sertifikacionog tela DQS doo Srbija po principima CEPA-e (Confederation of European Pest Management Associations) te je postala jedna od prvih organizacija u Republici Srbiji koja je sertifikovana prema Evropskom standardu za kontrolu štetočina: EN 16636 (pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije).Call Now Button