[layerslider id="12"]

POLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA
KVALITETOM, ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI NA RADU
visan-slova-horizontal-small

VISAN d.o.o.
11080 Zemun, Jerneja Kopitara bb

visan-zavod-slova-horizontal-small

ZAVOD za DDD “VISAN”
11080 Zemun, Jerneja Kopitara bb

Cilj poslovne politike Društva za ekološku i sanitarnu zaštitu Visan d.o.o. i Zavoda za DDD Visan jeste neprekidni razvoj i obezbeđenje visokog kvaliteta usluga i proizvoda sa stalnom brigom o zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu zaposlenih u skladu sa Pravilnikom i usvojenim Aktom o proceni rizika.
Rukovodstvo Visana d.o.o. i Zavoda za DDD Visan poziva sve zaposlene da daju doprinos realizaciji Misije i Vizije Visana d.o.o. i Zavoda za DDD Visan u okviru integrisanog sistema menadžmenta koji je uspostavio i trajno ga održava.
Naša stremljenja su:

  • da u svakom od sadašnjih i budućih poslova budemo priznati kao značajan partner;
  • da preuzmemo vođstvo u ambijentu oštre i globalne konkurencije uz poštovanje svih pravila integrisanog sistema menadžmenta i zakonskih zahteva;
  • da jasno utvrdimo ovlaščenja i odgovornosti svih zaposlenih za kvalitet naših usluga, radi zaštite životne sredine i bezbednosti na radu u zavisnosti od vrste i visine rizika;
  • da racionalno koristimo raspoložive resurse;
  • da predvidimo i zadovoljimo potrebe naših komintenata, u cilju ostvarenja željene prednosti na tržištu;
  • da razvoj zasnivamo na primeni novih znanja i tehnologija uz permanentnu edukaciju svih zaposlenih;
  • da donosimo odluke na bazi činjenica koje su zasnovane na dokumentovanim predlozima i informacijama dobijenih od strane zaposlenih i poslovnih partnera;
  • da finansijski rezultati i ostvareni profit obezbede visok kvalitet života svih zaposlenih u Visanu d.o.o. i Zavodu za DDD Visan
Sistemi menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001:2008), zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001:2005) i bezbednosti na radu zaposlenih (BS OHSAS 18001:2007), predstavljaju sredstvo za uspešnije upravljanje poslovnim procesima Visana d.o.o. i Zavoda za DDD Visan, porast poverenja naših poslovnih partnera, ostvarenje zadovoljstva svih zainteresovanih strana i dalja neprekidna unapređenja poslovanja.
U nastojanju da tradicionalno zalaganje za kvalitet i brigu o zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih unapređujemo i ostvarujemo dobre poslovne rezultate, koristićemo dokumenta ovog integrisanog sistema menadžmenta u svojoj svakodnevnoj praksi. Rukovodstvo ima obavezu da Politiku sistema menadžmenta usvojenu 05.09.2004. godine neprekidno preispituje i unapređuje.
Rukovodstvo ima obavezu da Politiku sistema menadžmenta usvojenu 05.09.2004. godine neprekidno preispituje i unapređuje.
Beograd, 26.07.2013.god.
Predrag Ćurčić
predsednik Upravnog odbora
Call Now Button