Testimonials

Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu usluge su vam sveobuhvatne i kvalitetne. Dugo smo tragali za firmom koja bi na najefikasniji način vodila brigu o sanitarnim aspektima, pre svega dezinsekciji i deratizaciji, naših objekata. Sistem VISAN se dokazao kao pouzdan partner kojeg nećemo menjati. Sve preporuke za njih.

-

Studentski centar Niš od 2009. godine ostvaruje uspešnu saradnju sa Zavodom za DDD „VISAN“, pa je težnja da se takav trend poslovne saradnje nastavi i u budućnosti, sa preporukom podizanja međusobne komunikacije na viši nivo, što podrazumeva intenzivniju razmenu predloga i novina na polju ddd zaštite na obostranu korist.

- Studentski centar Niš

Usluge se obavljaju profesionalno u skladu sa pravilima struke, uz izraženu spremnost da se izađe u susret specifičnostima objekta i potrebama korisnika. Za operativni rad angažuju se stručni izvršioci koji prilikom izvršavanja usluga poštuju pravila kućnog reda i svojim prisustvom ne narušavaju odvijanje radnih procesa. U pogledu odaziva na pozive i poštovanja dogovorenih rokova, VISAN pokazuje zavidan stepen odgovornosti i profesionalizma.

- Crowne Plaza

Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu usluge su vam sveobuhvatne i kvalitetne. Dugo smo tragali za firmom koja bi na najefikasniji način vodila brigu o sanitarnim aspektima, pre svega dezinsekciji i deratizaciji, naših objekata. Sistem VISAN se dokazao kao pouzdan partner kojeg nećemo menjati. Sve preporuke za njih.

-

Studentski centar Niš od 2009. godine ostvaruje uspešnu saradnju sa Zavodom za DDD „VISAN“, pa je težnja da se takav trend poslovne saradnje nastavi i u budućnosti, sa preporukom podizanja međusobne komunikacije na viši nivo, što podrazumeva intenzivniju razmenu predloga i novina na polju ddd zaštite na obostranu korist.

- Studentski centar Niš

Usluge se obavljaju profesionalno u skladu sa pravilima struke, uz izraženu spremnost da se izađe u susret specifičnostima objekta i potrebama korisnika. Za operativni rad angažuju se stručni izvršioci koji prilikom izvršavanja usluga poštuju pravila kućnog reda i svojim prisustvom ne narušavaju odvijanje radnih procesa. U pogledu odaziva na pozive i poštovanja dogovorenih rokova, VISAN pokazuje zavidan stepen odgovornosti i profesionalizma.

- Crowne Plaza

Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu usluge su vam sveobuhvatne i kvalitetne. Dugo smo tragali za firmom koja bi na najefikasniji način vodila brigu o sanitarnim aspektima, pre svega dezinsekciji i deratizaciji, naših objekata. Sistem VISAN se dokazao kao pouzdan partner kojeg nećemo menjati. Sve preporuke za njih.

-

Studentski centar Niš od 2009. godine ostvaruje uspešnu saradnju sa Zavodom za DDD „VISAN“, pa je težnja da se takav trend poslovne saradnje nastavi i u budućnosti, sa preporukom podizanja međusobne komunikacije na viši nivo, što podrazumeva intenzivniju razmenu predloga i novina na polju ddd zaštite na obostranu korist.

- Studentski centar Niš

Usluge se obavljaju profesionalno u skladu sa pravilima struke, uz izraženu spremnost da se izađe u susret specifičnostima objekta i potrebama korisnika. Za operativni rad angažuju se stručni izvršioci koji prilikom izvršavanja usluga poštuju pravila kućnog reda i svojim prisustvom ne narušavaju odvijanje radnih procesa. U pogledu odaziva na pozive i poštovanja dogovorenih rokova, VISAN pokazuje zavidan stepen odgovornosti i profesionalizma.

- Crowne Plaza

Sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu usluge su vam sveobuhvatne i kvalitetne. Dugo smo tragali za firmom koja bi na najefikasniji način vodila brigu o sanitarnim aspektima, pre svega dezinsekciji i deratizaciji, naših objekata. Sistem VISAN se dokazao kao pouzdan partner kojeg nećemo menjati. Sve preporuke za njih.

-

Studentski centar Niš od 2009. godine ostvaruje uspešnu saradnju sa Zavodom za DDD „VISAN“, pa je težnja da se takav trend poslovne saradnje nastavi i u budućnosti, sa preporukom podizanja međusobne komunikacije na viši nivo, što podrazumeva intenzivniju razmenu predloga i novina na polju ddd zaštite na obostranu korist.

- Studentski centar Niš

Usluge se obavljaju profesionalno u skladu sa pravilima struke, uz izraženu spremnost da se izađe u susret specifičnostima objekta i potrebama korisnika. Za operativni rad angažuju se stručni izvršioci koji prilikom izvršavanja usluga poštuju pravila kućnog reda i svojim prisustvom ne narušavaju odvijanje radnih procesa. U pogledu odaziva na pozive i poštovanja dogovorenih rokova, VISAN pokazuje zavidan stepen odgovornosti i profesionalizma.

- Crowne Plaza
Call Now Button