Uspešno zavrsena akcija aviotretiranja odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Malo Crniće

Dana 28.06.2014.god. stručni tim Zavoda za DDD „Visan“ Zemun, izvršio je suzbijanje odraslih formi komaraca aviotretmanom na teritoriji Opštine Malo Crniće, na površini od 1700 ha. Suzbijanje odraslih formi komaraca izvršeno je na sledećim lokalitetima: Malo Gradište, Smoljinac, Šapine, Zabrega, Boževac, Kula, Crljenac, Vrbnica, Veliko Selo, Kalište, Batuša, Malo Crniće, Veliko Crniće, Salakovac, Toponica, Kravlji Do, Šljivovac, Aljudovo i Kobilje.
Meterološki podaci bili su odgovarajući za sprovođenje akcije aviotretiranja komaraca. Provedeno vreme aviona u vršenju aviotretmana je od 18:25h do 20:25h.


Call Now Button