USPEŠNO ZAVRŠENA AKCIJA SUZBIJANJA ODRASLIH FORMI KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE

Na osnovu naloga Opštine Malo Crniće, kao naručioca u postupku javne nabavke usluge suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Opštine Malo Crniće, Zavod za DDD „Visan” je dana 19.07.2014. godine izvršio suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje. U akciji je učestvovalo 6 ekipa Zavoda za DDD „Visan”.


Call Now Button