Zavod “Visan” vršio dezinfekciju poplavljenih područja

Stručni tim koji je sačinjen od predstavnika štaba za vandredne situacije, komunalnog inspektora i predstavnika Zavoda za DDD „Visan“ izvršio je pregled domaćinstva Opštine Zemun, M.Z. Batajnica i naselja Šangaj, koje je bilo zahvaćeno poplavama u maju 2014.godine.
Pregledom je ustanovljeno da je poplava u određenim područjima M.Z. Batajnice i naselja Šangaj dovela do izlivanja otpadnih, podzemnih i fekalnih voda u dvorišta kao i u stambene i pomoćne objekte domaćinstava.
U cilju prevencije i sprečavanja pojava zaraznih i drugih bolesti ugroženog stanovništva stručni tim je izvršio dezinfekciju 333 domaćinstava u ukupnoj površini od 1.136,8 ari dvorišnog prostora i 3.718,8 m2 stambenih i pomoćnih prostorija.
Uz obavezu da VISAN i u periodu koji dolazi posle toga, na poziv lokalnih uprava ili na poziv građana izvrsi dodatne mere zastite, kako bi se život u domaćinstvima vratio u normalne uslove.


Call Now Button